Головна  |  Інвесторам  |  Розробникам  |  Партнерам  |  Зворотній зв'язок  | 

Нормативно-правова база інноваційної та науково-технічної діяльності в Україні (Закони України, Постанови КМУ)

В даному розділі представлені нормативно-правові акти, які регламентують і забезпечують державне регулювання в сфері інновацій, науки і технологий в Україні, направлені на:
- стимулювання інноваційних процесів для підтримки економіки країни;
- правову охрану і захист результатів інтелектуальної діяльності;
- механізми взаємодії учасників іноваційного процесу;
- створення та функціонування наукових парків та ін.

1.
 
Цей Закон визначає правові, економічні та організаційні засади державного регулювання інноваційної діяльності в Україні, встановлює форми стимулювання державою інноваційних процесів і спрямований на підтримку розвитку економіки України інноваційним шляхом.
2.
 
Цей Закон визначає загальні правові, економічні та соціальні умови інвестиційної діяльності на території України.
Він спрямований на забезпечення рівного захисту прав, інтересів і майна суб'єктів інвестиційної діяльності незалежно від форм власності, а також на ефективне інвестування народного господарства України, розвитку міжнародного економічного
співробітництва та інтеграції.
3.
 
Цей Закон визначає правові, організаційні та фінансові засади функціонування і розвитку науково-технічної сфери, створює умови для наукової і науково-технічної діяльності, забезпечення потреб суспільства і держави у технологічному розвитку.
4.
 
Цей Закон визначає основи державної політики в галузі науково-технічної інформації, порядок її формування і реалізації в інтересах науково-технічного, економічного і соціального прогресу країни. Метою Закону є створення в Україні правової бази для
одержання та використання науково-технічної інформації.
5.
 
Цей Закон регулює правові, економічні, організаційні відносини, пов'язані із створенням та функціонуванням наукових парків, і спрямований на інтенсифікацію процесів розроблення, впровадження, виробництва інноваційних продуктів та інноваційної
продукції на внутрішньому та зовнішньому ринках.
6.
 
Цей Закон охороняє особисті немайнові права і майнові права авторів та їх правонаступників, пов'язані із створенням та використанням творів науки, літератури і мистецтва - авторське право, і права виконавців, виробників фонограм і відеограм та
організацій мовлення - суміжні права.
7.
 
Цей Закон визначає правові, організаційні і фінансові основи експертної діяльності в науково-технічній сфері, а також загальні основи і принципи регулювання суспільних відносин у галузі організації та проведення наукової та науково-технічної експертизи
з метою забезпечення наукового обгрунтування структури і змісту пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки, наукових, науково-технічних, соціально-економічних, екологічних програм і проектів, визначення напрямів науково-технічної діяльності, аналізу та оцінки ефективності використання науково-технічного потенціалу, результатів досліджень.
8.
 
Цей Закон регулює відносини, що виникають у зв'язку з набуттям і здійсненням права власності на винаходи і корисні моделі в Україні.
9.
 
Цей Закон регулює відносини, що виникають у зв'язку з набуттям і здійсненням права власності на знаки для товарів і послуг в Україні.
10.
 
Цей Закон визначає правові, економічні та організаційні засади формування та реалізації пріоритетних напрямів інноваційної діяльності в Україні.
11.
 
Цей Закон визначає правові засади захисту суб'єктів господарювання і споживачів від недобросовісної конкуренції. Закон спрямований на встановлення, розвиток і забезпечення торгових та інших чесних звичаїв ведення конкуренції при здійсненні господарської діяльності в умовах ринкових відносин.
12.
 
Цей Закон визначає правові основи розповсюдження примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, баз даних і спрямований на захист інтересів суб'єктів авторського права і суміжних прав та захист прав споживачів.
13.
 
Дана Постанова затверджує мінімальні ставки авторської винагороди за публічне виконання творів, за відтворення творів шляхом звукозапису та здачу примірників звукозаписів і аудіовізуальних творів (відеофільмів) у прокат, за відтворення творів образотворчого мистецтва і тиражування у промисловості творів декоративно-прикладного мистецтва та порядок їх застосування.
14.

© 2010-2014, ІННОВАТОР
Всі права захищено
Майбутнє твориться уже сьогодні - приєднайтеся до створення свого майбутнього!
Високоефективні розробки, які серйозно підвищують ефектинвість існуючих систем
E-mail: info@agm.in.ua, sales@agm.in.ua. Моб. тел.: 063 688-08-25