Головна  |  Інвесторам  |  Розробникам  |  Партнерам  |  Зворотній зв'язок  | 
Інвестиційний проект

«Комплексне спорудження гідроелектростанцій і об'єктів протипаводкового захисту в Івано-Франківській області» (короткий опис )

м. Івано-Франківськ, 2010р.

Зміст

•  Концептуальні засади розвитку гідроенергетичного потенціалу Карпатського регіону;
•  В провадження альтернативних джерел енергії на Прикарпатті;
•  Обґрунтування загальної вартості інвестиційного проекту;
•  Висновки. Прогноз результатів .

Додатки :
Додаток 1. Зведені дані розташування гідроенергетичних вузлів на річках Івано-Франківської області .
Додаток 2. Рекомендовані до першочергового будівництва гідроенергетичні вузли на річках Івано-Франківської області .
Додаток 3. Протокол № 5 Науково-технічної ради ВАТ «Укргідроенерго» .


Концептуальні засади розвитку гідроенергетичного потенціалу Карпатського регіону

Можливості використання водної енергії рік в Карпатському регіоні досить великі. Це пояснюється тим, що в Карпатах випадає в 2-3 рази більше опадів, ніж на рівнині в Поліссі, або лісостепу, а рельєф, ґрунти і геологічна будова сприяють формуванню стоку. Гідроенергетика невеликої потужності в Карпатах може зростати дуже швидко, з мінімальними витратами, без порушень стану екологічної ситуації.

Для запобігання негативного впливу на природне середовище, доцільно будувати ГЕС невеликої потужності (безгребельного або дериваційного типу).

Карпатський регіон найбільш географічно сприятливий для спорудження ГАЕС (гідроакумулююча електростанція). У гірській місцевості є реальна можливість будувати нижні та верхні ємності за межами сільських населених пунктів, без значних втрат земель сільськогосподарського призначення.

Основне покликання ГАЕС – виробляти електроенергію в пікові години, тобто коли відбувається максимальне її завантаження, забезпечивши при цьому стабільність роботи Об'єднаної Енергетичної Системи України (ОЕСУ). Саме ГАЕС мають можливість в найкоротші терміни вирівнювати піки в добовому та тижневому розподілі навантажень в ОЕСУ .

Товариство з обмеженою відповідальністю «Галичинаенергоінвест-Прут» (ТзОВ «Галичинаенергоінвест-Прут») здійснює свою господарську діяльність відповідно до Статуту. Основною метою та предметом діяльності товариства є:

у фінансово-економічній діяльності – сприяння залученню іноземних інвестицій на територію України, створення спільних підприємств в різних галузях економіки, розробка і практичне здійснення спільних з іноземними інвесторами проектів і комерційних ініціатив, і т.п.

У виробничо–господарській діяльності будівництва – експлуатація гідроелектростанцій та гідроакумулюючих електростанцій, виробництво, постачання, купівля та продаж електроенергії споживачам.

На наше замовлення Відкритим акціонерним товариством «Український головний проектно-розвідувальний та науково-дослідний інститут з меліоративного і водогосподарського будівництва»   ( ВАТ «Укрводпроект») виконано роботу за темою : «Рекогносцировочне обстеження та вибір майданчиків будівництва малих ГЕС та попередня оцінка можливості будівництва ГАЕС на базі гірських ємностей протипаводкового захисту в басейнах річок в Івано-Франківській області».

Слід зазначити, що ВАТ «Укрводпроект», здійснює спеціальні види робіт у проектуванні та будівництві відповідно до ліцензії Міністерства регіонального розвитку та будівництва України (ліцензія серії АВ № 356343 видана 06 липня 2007 року) та наділений правом здійснювати: інженерні вишукування, інженерно-геологічні вишукування, інженерно-гідрометричні вишукування, еколого-геологічні вишукування, проектні роботи ( для звичайних умов, для нового будівництва, для територій підвищеної сейсмічності, для територій з складними інженерно-геологічними умовами), конструювання несучих конструкцій по класах і умовах будівництва (для звичайних умов, для будівель і споруд 1 класу (гідротехнічні споруди), для будівель і споруд 2 і 3 класу, в звичайних умовах, в сейсмічних умовах), проектування внутрішніх та зовнішніх інженерних мереж, систем та споруд (електропостачання та електрообладнання, ліній електропередач та трансформаторних підстанцій, електроосвітлення, зв'язку, сигналізації, інформаційних систем), розроблення спеціальних розділів проектів в т.ч. антикорозійного захисту.

В провадження альтернативних джерел енергії на Прикарпатті

Постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2008 року за № 1151 «Про затвердження Державної Цільової Програми комплексного протипаводкового захисту в басейнах річок Дністера, Пруту та Сірету», передбачено до 2025 року побудувати 75 протипаводкових ємностей для регулювання стоку води у річках під час паводків. Зокрема, в Івано-Франківській області передбачається збудувати 42 ємності.

Вивчивши матеріали Схеми розташування протипаводкових ємностей на річках Карпатського регіону, спеціалісти ТзОВ «Галичинаенергоінвест-Прут» запропонували зацікавленим організаціям включити в склад протипаводкового гідровузла гідроенергетичну складову, тобто не тільки стримувати силу паводкових вод, але й отримувати від цього користь – електричну енергію. З цією пропозицією наше товари ство звернулося до Міністерства палива і енергетики України. Пропозицію сприйняли позитивно. У Міністерстві палива та енергетики відбувся тендер, за підсумками якого ТзОВ «Галичинаенергоінвест-Прут» було отримано право на виконання науково-технічної роботи.

Р азом із спеціалістами ВАТ «Укрводпроект » проведено обстеження місць будівництва сухих гірських ємностей та польдерів у басейнах річок Дністра, Пруту та Сірету , з метою р озробк и науково-екологічних та техніко-економічних пропозицій щодо розміщення малих ГЕС та ГАЕС в контексті реалізації Державної програми протипаводкових заходів в регіоні Карпат. При цьому в ході обстежень визначились додаткові створи для створення нових енергетичних комплексів.

Аналіз показав, що в багатьох випадках є можливість об'єднати протипаводкові гідровузли з малими ГЕС потужністю до 10 МВт при забезпеченні основної функції ємностей – зрізання піку паводка до 10%-ної забезпеченості.

У ряді випадків є можливість включити в склад протипаводкового гідровузла гідроакумулюючу електростанцію (ГАЕС) з відносно невеликими витратами, потужністю від 5 до 200 МВт.

За підсумками виконаної роботи встановлено, що на базі гірських та рівнинних протипаводкових ємностей є можливість збудувати 58 гідроенергетичних вузлів. Зокрема на Прикарпатті, є можливість збудувати 25 гідроенергетичних вузлів, а в їх складі більше 60 ГЕС та ГАЕС.

Виконана нами робота схвалена Мінпаливенерго України.

Реалізувавши програму спорудження ГЕС та ГАЕС в Івано-Франківській області , вдасться отримати 1635,52 МВт (1 635 520 млн. кВт) електричної енергії (в т. ч. за рахунок ГЕС 59,12 МВт в годину, за рахунок ГАЕС 1576,4 МВ т).

Держводгоспом України розглянуто та підтримано нашу ідею з реалізації зазначеного проекту. Підписано договір про співпрацю від 12.01.2010р. між Державним комітетом України по водному господарству, ТзОВ «Галичинаенергоінвест-Прут» та інвестиційною компанією

М атеріали виконаної роботи погоджен і у Івано-Франківсько му облводгосп і.

З метою практичної реалізації розбудови малої гідроенергетики в області нашим товариством виконано техніко-економічне обґрунтування будівництва ГЕС в 10 км вище смт. Ворохта потужністю до 1000 кВт. Отримано позитивне рішення сесії селищної ради Ворохта на збір матеріалів вибору місця розташування ГЕС , погодження науково-технічної ради Карпатського національного природного парку , Державн ого управління охорони навколишнього природного середовища області, обласн ої гідрометеорологічн ої служби .

Сьогодні інвестор готовий вкладати кошти при умові відведення земельних ділянок для спорудження ГЕС . У цьому напрямку нами ведеться робота. О тримано рішення сільських рад у Долинському, Галицькому , Городенківському районах про виділення земельних ділянок для спорудження ГЕС та ГАЕС.

Вартість будівництва ГЕС та ГАЕС у відповідності до міжнародної будівельної ціни на 1 МВт., що складає для руслових та дериваційних ГЕС - 3,5 млн. €, а для ГАЕС – 1,2 млн. €.

Термін окупності ГЕС, з врахуванням «зеленого тарифу», склада тиме 5-6 років. Термін окупності ГАЕС складатиме 3-4 роки.

Обґрунтування загальної вартості інвестиційного проекту

В рамках Договору про співпрацю між Державним комітетом України по водному господарству, ТзОВ «Галичинаенергоінвест-Прут» та інвестором від 12.01.2010р. проведено засідання науково-технічної ради Держводгоспу України, яке оформлене Протоколом №1 від 19.01.2010р. В ході засідання визначена орієнтовна вартість будівництва споруд протипаводкового захисту, що складає 33 788,87 млн. грн. або 2 815,74 млн. € (в цілому по Державній цільовій програмі комплексного протипаводкового захисту в басейнах річок Дністра, Пруту, Сірету та Тиси).

Державними цільовими програмами передбачається побудувати 75 сухих гірських та рівнинних протипаводкових ємностей. У тому числі:
•  в Івано-Франківській обл. – 42 шт. (56% від усієї програми);
•  у Львівській обл. – 4 шт. (5,33% від усієї програми);
•  у Чернівецькій обл. - 9 шт. (12% від усієї програми);
• у Закарпатській обл. - 20 шт. (26,67% від усієї програми);

отже, найбільша частка будівництва протипаводкових споруд відноситься до Івано-Франківської області – 56%.

В даний час у мовно можна порахувати необхідну суму інвестицій:

33 788,87 млн. грн. * 0,56 = 18 921,77 млн. грн.

Або 2 815,74 млн. € * 0,56 = 1 576,8 млн. €.

Остаточна сума інвестицій буде визначена в ході проектування протипаводкових об'єктів.

Підсумовуючи грошову оцінку інвестиційного проекту «Комплексне спорудження гідроелектростанцій і об'єктів протипаводкового захисту в Івано-Франківській області», виходимо на наступне:

1) для будівництва протипаводкових споруд в Івано-Франківській області необхідна сума інвестицій – 18 921,77 млн. грн.. або 1 576,8 млн. €;

2) для будівництва ГЕС та ГАЕС – 2 060,91 млн. € (див. Додаток №2).

Загальна вартість проекту складає – 3 637,71 млн. €.


Висновки. Прогноз результатів

Реалізація державної цільової програми, затвердженої Постановою КМУ від 27.12.2008р. № 1151 можлива при наданні Урядом України державних фінансових гарантій для залучення коштів інвесторів з подальшим їх поверненням на протязі 5-10 років.

Будівництво першочергових комплексів, які міститимуть у своєму складі малі ГЕС та ГАЕС, дасть змогу зарегулювати в ємностях 273,92 млн. м 3 паводкового стоку на території Івано-Франківської області.

Спорудження об'єктів малої гідроенергетики на річках Івано-Франківської області дозволить продовжувати реалізацію основних за вдань державної політики, визначену Законом України «Про альтернативні джерела енергії». Комплек сне виріш ення питань протипаводкового захисту в басейнах річок Дністра, Прута та Сірету, забезпечить збільшення частки енергії, виробленої з альтернативних джерел, дозволить економити витрачання традиційних паливно-енергетичних ресурсів, зменшить залежність України від їх імпорту.

Інвестиційну привабливість даного проекту забезпечать пільги для інвестора у вигляді звільнення від податку на додану вартість та ввізного мита на ввезення обладнання, транспортних засобів, будівельної техніки, а також (із врахуванням «зеленого тарифу»), скоротить термін окупності проекту для ГЕС-5-6 років, для ГАЕС – 3-4 роки.

Н ауково-технічн а робот а - «Розробка науково-екологічних та техніко-економічних пропозицій з розміщення малих ГЕС та ГАЕС в басейнах рік Дністер, Прут та Сірет в контексті реалізації Державної програми протипаводкових заходів в регіоні Карпат» , виконана ТзОВ «Галичинаенегроінвест-Прут» , отримала позитивну оцінку Відкритого А кціонерного Товариства «Укргідроенерго» (Додаток №3).

Додаток №1

Зведені дані розташування
гідроенергетичних вузлів
на річках Івано-Франківської області

№ гідровузла

Назва гідровузла
Назва базового водотоку Куди впадає базовий водоток Гарантована потужність гідровузла при генеруванні електроенергії ** , МВт
дерива-ційна міні ГЕС

руслова

міні ГЕС

ГАЕС

1
2
3
4
5
6
7
Територія, підпорядкована Болехівській міській раді
5є* Козаківський р.Бесарабка р.Сукель 0,108 0,720 124,2
р.Бесарабка р.Сукель 83,8
6є* Поляницький р.Сукель р.Свіча 0,210 0,520 86,4
1 Буковецький р.Сукель р.Свіча
-
-
33,3
стр.Озера р.Сукель
-
-
48,3
Всього по території, підпорядкованій
Болехівській міській раді
0,318 1,240 376
Богородчанський район
13

Старогутівсь-кий

р.Бистриця
Солотвин-ська

р.Бистриця 0,690 - 151,3
Всього по Богородчанському району 0,690
-
151,3
Верховинський район
48є* Криворівнян-ський р.Чорний Черемош р.Черемош 0,595
-
82,2
49є* Топільчансь-кий р.Чорний Черемош р.Черемош 0,165
-
93,5
55є* Яблуницький р.Пробійна р.Білий Черемош 0,540
-
108,3
2 Красниківсь-кий р.Чорний Черемош р.Черемош
-
-
117,7
3 Явірницький р.Чорний Черемош р.Черемош
-
-
156,0
4 Шибенянсь-кий р.Шибени р.Чорний Черемош
-
-
88,5
5 Буркутський нижній р.Чорний Черемош р.Черемош
-
-
104,4
6 Альбинський р.Альбин р.Чорний Черемош
-
-
94,1
7 Буркутський верхній

р.Чорний Черемош

р.Черемош
-
-
126,8
Всього по Верховинському району 1,3 - 971,5
Галицький район
10
Галицький (варіант1) р.Лімниця р.Дністер
-
0,995 10,9
Галицький (варіант2) р.Лімниця р.Дністер
-
0,995 11,8
Галицький (варіант3) р.Дністер Чорне море
-
1,735 11,8
Всього по Галицькому району - 3,725 34,5
Городенківський район
42р є * Михальченсь-кий р.Дністер Чорне море - 11,3 -
41 рє* Уніжський р.Дністер Чорне море 9,4 7,62 -
Всього по Городенківському району 9,4 18,92 -
Долинський район
7є* Церківнянсь-кий р.Лужанка р.Свіча 0,130 - 47,2
8є* Мізунський р.Мізунька р.Свіча 0,540 - 91,3
стр.Соколів р.Мізунка - - 75,8
стр.Глибо-кий р.Мізунка - - 102,1
9є* Новомізунсь-кий р.Мізунька р.Свіча 0,560 3,0 129,4
10є* Мислівський р.Ільниця р.Свіча 0,105 0,530 100,0
11є*

Підлісницький

р.Свіча р.Дністер 0,450 - 103,0
8 Багонківський р.Багонка р.Свіча - - 141,7
9 Бескидський р.Свіча р.Дністер - - 129,5
р.Свіча р.Дністер - - 146,6
Всього по Долинському району 1,785 3,53 1066,6
Косівський район
42є * Соколівський р.Рибниця р.Прут 0,180 1,260 58,0
32є * Микитинецький р.Пістинка р.Прут 0,230 - -
Всього по Косівському району 0,41 1,260 58,8
Рожнятівський район
13є* Гриньківський р.Лімниця р.Дністер 0,690 - 80,0
53є* Осмолодівсь-кий р.Лімниця р.Дністер 0,380 1,380 123,3
р.Молода р.Лімниця - - 128,9
11 Ілемнянський р.Ілемка р.Чечва - - 131,3
12 Верхньоялів-ський р.Лімниця р.Дністер - - 179,6
12є *

Нижньо-лугинський

р.Чечва р.Лімниця 0,340 - -
52є

Нижньо-лугинський

р.Чечва р.Лімниця 0,350 1,130 82,0
Всього по Рожнятівському району 1,76 2,51 725,1
Надвірнянський район
60* Ланчинський р.Прут р.Дунай 0,380 2,652 68,5
Всього по Надвірнянському району 0,380 2,652 68,5
Територія, підпорядкована Яремчанській міській раді
37є* Микуличансь-кий р.Прут р.Дунай 0,410 2,035 113,2
44є* Кременецький

р.Прутець Яблунець-кий

р.Прут 0,235 0,923 106,0
45є* Пігивський р.Піги р.Прут 0,130 1,040 74,0
46є* Магурський р.Прут р.Дунай 0,550 - 82,6
р.Прут р.Дунай - 150,0
47є* Маломагурсь-кий р.Прут р.Дунай 0,340 1,060 40,7
14 Прутець-Чемегівський верхній р.Прутець-Чемегівсь-кий р.Прут - - 132,1
15 Прутець-Чемегівський нижній р.Прутець-Чемегівсь-кий р.Прут - - 45,4
16 Ворохтянський р.Нижній Багончик р.Прут - - 26,5
17 Верхньово-рохтянський р.Прут р.Дунай 0,660 - 89,2
18 Форещанський р.Форещанка р.Прут - - 92,6
Всього по території, підпорядкованій Яремчанській міській раді 2,325 5,058 952,3
ВСЬОГО 18,368 38,895 4404,6


Загальна можлива гарантована потужність всіх ГЕС і ГАЕС складає 4 461.863 МВт.

Примітка.*   Позначені гідроенергетичні вузли рекомендовані Схемою протипаводкових заходів в басейні рік Дністер, Прут та Сірет для розміщення гірських та рівнинних протипаводкових ємностей. Не позначені вузли опрацьовані додатково поза рішеннями Схеми.

** Для ГАЕС в розрахунках прийняті однакові для всіх гідроенергетичних вузлів вихідні дані: об'єм енергетичної ємності, регламент циклу роботи ГАЕС.

Додаток №2

Рекомендовані до першочергового
будівництва гідроенергетичні вузли на річках
Івано-Франківської області

Рекомендовані до першочергового будівництва дериваційні міні ГЕС


гідро-вузла

Назва гідровузла Назва базового водотоку Куди впадає базовий водот о к Гаран-тована потуж-ність, МВт

Довжина деривації, м

Питома потужність на 1п.м.
деривації, КВт/м

Вар тість
спорудження млн. €

48є*

Криворів-нянський Верховинського району

р.Чорний Черемош р. Черемош 0,595 2400 0,248 2,1
41р **

Уніжський
Городенківсь-кого району

р. Дністер Чорне море 9,450 1060 85,33 33,1
8є*

Мізунський
Долинського
району

р. Мізунка р. Свіча 0,540 3050 0,177 2,0
9є*

Новомізунський
Долинського
району

р. Мізунка р. Свіча 0,560 4200 0,133 2,0
11є*

Підлісницький
Долинського
району

р. Свіча р. Дністер 0,450 2800 0,161 1,6
13є*

Гриньківський
Рожнятівського
району

р. Лімниця р. Дністер 0,690 2980 0,231 2,4
37є*

Микуличан-ський
Територія Яремчанської міської ради

р. Прут р.Дунай 0,410 2740 0,150 1,6
46є*

Магурський
Територія Яремчанської міської ради

р. Прут р. Дунай 0,550 1820 0,302 2,0


Рекомендовані до першочергового будівництва руслові та пригребельні міні ГЕС


гідро- вузла

Назва
гідровузла
Назва базового водотоку Куди впадає базовий водоток Гаран-тована потуж-ність, МВт

Довжина греблі
висота греблі, м

Питома потужність на 1м 3 тіла греблі,
кВт. тис.м 3

Вартість споруд-
дження,
млн. €

10 Галицький ** (варіант1) р. Лімниця р. Дністер 0,995

180
----
7,5

41,33 3,5
Галицький (варіант2) р. Лімниця р. Дністер 0,995

222
-----
7,5

33,51 3,5
Галицький (варіант3) р. Дністер Чорне море 1,735

230
-----
7,5

56,74 6,1
42р*

Михальченсь -кий
Городенків-
ського
району

р. Дністер Чорне море 11,300

380
-----
17

51,96 39,5
41р*

Уніжський
Городенків-ського
району

р. Дністер Чорне море 7,620

320
-----
11

91,47 26,7
42є*

Соколівський
Косовського
району

р. Рибниця р. Прут 1,260

325
-----
36,5

1,61 4,4
53є*

Осмолодів-
ський
Рожнятів-
ського
району

р. Лімниця р. Дністер 1,380

380
-----
18,5

5,55

4,8

52є

Нижньо-
лугинський
Рожнятівського
району

р. Чечва р. Лімниця 1,130

580
-----
28,5

1,29 4,0
37є*

Микуличан-
ський
Територія
Яремчанської
міської ради

р. Прут р.Дунай 2,035

460
-----
22,5

3,62 7,1
45є*

Пігівський
Територія Яремчанської
міської ради

р. Піги р. Прут 1,040

535
-----
41,0

0,66 3,6
47є*

Маломагур-
ський
Територія
Яремчанської
міської ради

р. Прут р. Дунай 1,060

650
-----
27

1,20 3,7
60є

Ланчинський Надвірнян-
ського
району

р. Прут Р. Дунай 2,652

250
-----
27,5

7,54 9,3


Примітка. ** - цей варіант врахований для підрахунку загальної гарантованої потужності та вартості спорудження.

Гарантована потужність по дериваційних міні ГЕС – 13,905 МВт, по руслових міні ГЕС – 32,207 МВт.

Загальна сума інвестицій по міні ГЕС – (13,905МВт + 32,207МВт) * 3,67€ = 169,23 млн. €.

Рекомендовані до першочергового будівництва ГАЕС


гідро- вузла

Назва
гідровузла
Назва базового водотоку Куди впадає базовий водоток Гаран-тована потуж-ність, МВт

Дов-жина водо-водів, м

Питома потуж- ність на 1п.м. водо-водів КВт/м

Вартість споруд-
дження,
млн. €

13

Старо-
гутівський
Богородчансь-
кого району

р. Бистриця
Солотвин-
ська

р. Бистриця 151,3 1550 97,61 181,5
3

Явірницький
Верховинсь–
кого району

р. Чорний Черемош р.Черемош 156,0 1650 94,55 187,2
9є*

Новомізун-
ський
Долинського
району

р. Мізунка р. Свіча 129,4 2000 64,70 155,3
8

Багонківський
Долинського
району

р. Багонка р. Свіча 141,7 1020 138,92 170,0
9

Бескидський
Долинського
району

р. Свіча р. Дністер 129,5 900 143,89 155,4
р. Свіча р. Дністер 146,6 1000 146,60 175,9
53є*

Осмолодів-
ський
Рожнятівсь-
кого району

р. Молода р. Лімниця 128,9 1680 76,73

154,7

11

Ілемнянський
Рожнятівсь-
кого району

р. Ілемка р. Чечва 131,3 950 138,21 157,6
12

Верхньо-
ялівський
Рожнятівсь-
кого району

р. Лімниця р. Дністер 179,6 1125 159,64 215,5
46є*

Магурський
Територія
Яремчанської
міської ради

р. Прут р. Дунай 150,0 1320 113,64 180,0
14

Прутець-Чемегівський верхній
Територія
Яремчанської
міської ради

р. Прутець-Чемегівсь-кий р. Прут 132,1 1600 82,56 158,5


Гарантована потужність по ГАЕС1 576,4 МВт.

Загальна сума інвестицій по ГАЕС1 576,4 МВт * 1,2 € = 1 891,68 млн. €.

Загальна вартість проекту спорудження гідроелектростанцій: 2 млрд. 60 млн. 910 тис. €.

© 2010-2014, ІННОВАТОР
Всі права захищено
Майбутнє твориться уже сьогодні - приєднайтеся до створення свого майбутнього!
Високоефективні розробки, які серйозно підвищують ефектинвість існуючих систем
E-mail: info@agm.in.ua, sales@agm.in.ua. Моб. тел.: 063 688-08-25